Adeegga Umma

Iskaashiga aaska ama duugta ee umma waxaad kahelaysaa adeegyada hoos ku qoran:

  1. Diyaarinta shahaadada dhimashada.
  2. Dhaqitaanka qofka maydka ah .
  3. Diyaarinta kafanta .
  4. Diyaarinta  Sanduuqa maydka ama naxashka .
  5. Diyaarinta baabuurka qaadaya maydka .
  6. Diyaarinta qabriga 

umma